Nieuws van het centrum – Gezondheidscentrum Reiderland – Finsterwolde
Header afbeelding
Gezondheidscentrum Reiderland
Bospad 4 9684 AW
Finsterwolde

Terug naar overzicht

Nieuws van het centrum

Per 1 december zullen we  in ons centrum samenwerken met de Heer Koop. Hij zal  wekelijks in het Centrum op woensdagmiddag een spreekuur houden voor podologie en orthopedische schoenen of aanpassingen. Hij woont en werkt in Dörpen Dld., waar hij een zeer modern bedrijf heeft, gespecialiseerd in orthopedische schoentechniek. Hij spreekt uitstekend Nederlands en Gronings.
Hij heeft onlangs een contract gesloten met Menzis waardoor het mogelijk is dat hij in Nederland werkt voor patiënten uit onze omgeving en ons centrum.
De kosten van een consult en de meeste hulpmiddelen en schoenen worden vergoed door de verzekeraar. Hij kan schoenaanpassingen verzorgen voor jong en oud maar speciaal voor oudere diabetespatiënten met neuropathie is zijn technische hulp van groot belang.
U kunt een afspraak maken via de assistentes van de huisartsen balie of per telefoon
0049-4963-914964.

 

OUDER BERICHT

Per 1 april  2009 heeft  dokter Dilaine van Dijk  de patiëntenzorg in Nieuweschans overgenomen.  Zij zal proberen  in nauwe samenwerking met  de huisartsen Polinder (Beerta) en N Alizadeh (Finsterwolde),  vanuit het Gezondheidscentrum  Reiderland te Finsterwolde  , gesteund door een team ervaren assistentes , de zorg te geven, die  beoogd was bij de opzet van het moderne centrum. Er zal binnenkort weer op gezette tijden een spreekuur zijn in Nieuweschans,  zodat patiënten ook in hun eigen omgeving kunnen worden gezien. Dat was al bij de verhuizing  in september  2008  aan de patiënten beloofd, maar helaas toen niet  gerealiseerd.  De accommodatie is daar simpel, zodat toch in het algemeen  de patiënt aangeraden wordt naar het centrum te komen voor onderzoek en behandeling.
De 3 huisartsenpraktijken  uit de drie dorpen hebben  van oudsher hun eigen patiëntengroep. Maar omdat ze  nu samengevoegd zijn  in één gebouw zullen  ze niet meer  een duidelijke gebiedsafbakening aanhouden.
Renea Gerlach , nurse-  practitioner en  Trijntje de Jong en Jan Postma, praktijkondersteuners , zullen  voor 3 praktijken de extra zorgtaken vervullen  die we met elkaar hadden afgesproken. Inmiddels worden door hen al  heel veel controles gedaan bij patiënten met COPD/Astma  en Diabetes Mellitus.
Daarmee hebben we nu een modern centrum  met een team van enthousiaste mensen, die in nauwe samenwerking de gezondheidszorg  willen  bieden die we nodig hebben.
De diëtiste Ellen Huisman werkt nauw met ons samen in projecten ter voorkoming van ziekten als  overgewicht en Diabetes Mellitus.
In het centrum is nu een goede samenwerking tussen alle deelnemers tot stand gekomen, zodat u als patiënt alle eerstelijnszorg  in één gebouw kunt vinden.

Publicatiedatum: 05-01-2022